Myndigheder

Udenrigsministeriet

“Foredraget om Sund Præstation var særdeles inspirerende og underholdende. Der var en rigtig god blanding af vidensformidling og forståelige billeder og fortællinger som vi kunne relatere til. Storm fik folk med, selvom det var sent på dagen, der var mange ahaoplevelser og smil. Selvom emnet er så tungt og alvorligt, fik han vendt det til […]

Udenrigsministeriet Read More »

Udenrigsministeriet

“I forbindelse med et kollegamøde i UM havde vi besøg af Storm Stensgaard, der talte om de neurologiske spilleregler for Sund Præstation. Det var virkelig oplysende, tankevækkende,  inspirerende og underholdende. Men især fyldt med praktisk og konkret viden og teknikker. Emnet er utroligt vigtigt at fokusere på hos en kompleks virksomhed som Udenrigsministeriet, hvor stress

Udenrigsministeriet Read More »

Nordsjællands Politi

“Presset på dansk politi er stort i denne tid og jeg forventer også, at presset vil være der i en rum tid endnu! Som leder for 20 medarbejder har jeg valgt at sætte fokus på stress, idet jeg på egen krop har mærket belastningen ligesom jeg både kan se og høre, at medarbejder føler sig

Nordsjællands Politi Read More »

Retten i Roskilde

“Det var vældig godt. Vi havde besøg af Storm Stensgaard en halv dag, hvor han talte om Social Kapital og Stressøkonomisk Tillidskultur. Det var meget inspirerende og spændende. Selvom emnet var tungt og fagligt velfunderet, så var det forståeligt og humoristisk. Efterfølgende kan vi endda mærke at mange af pointerne har bundfældet sig og faktisk

Retten i Roskilde Read More »

Bornholms Politi

“Vi havde besøg af Storm Stensgaard der i tre timer talte om Social Kapital og Stressøkonomisk Tillidskultur. Der var bred enighed om at det var både inspirerende og givtigt. Jeg synes det var særligt godt med den historiske og videnskabelige vinkling, der tilsammen gav et større perspektiv og satte tingene på plads på en anden

Bornholms Politi Read More »