Nordsjællands Politi

“Presset på dansk politi er stort i denne tid og jeg forventer også, at presset vil være der i en rum tid endnu!

Som leder for 20 medarbejder har jeg valgt at sætte fokus på stress, idet jeg på egen krop har mærket belastningen ligesom jeg både kan se og høre, at medarbejder føler sig pressede/stressede i hverdagen. Opgaver, samspillet mellem arbejde og privatliv og balancen mellem er vigtigt for at medarbejdere trives og derved kan præstere, som vi gerne vil have dem til. 
Vi valgte derfor at øge bevidstheden omkring stress – hvad er stress, og hvordan kan vi blive bedre til at aflæse de signaler, som vores krop giver os. Derfra skal vi kunne navigere for at passe på os selv via de redskaber, som vi måtte få kendskab til under i forbindelse med vores øgede bevidsthed omkring stress.

Et foredrag om stressnavigation med Storm Stensgaard vakte vores interesse, hvorefter vi inviterede vores medarbejder til at høre om det. Alle tog godt imod tilbuddet og mødte forventningsfulde op.
Gennem 2 timer med stressnavigation, stresskompas, fysiske påvirkninger, konsekvenser ved stress og læring om redskaber til bl.a. selvhjælp og kollegastøtte fik vi øget vores bevidsthed og forståelse.

Resultaterne er efterfølgende blevet synlige på kontorerne, idet samtalerne om det vigtige emne er fortsat. FX blev der efterfølgende rundsendt en ’Pytknap’ – som det visuelle bevis på, at noget ryger i ”Pytkassen” efter et enkelt tryk. Derfra dræner det os ikke for energi!

Storms foredrag var derfor meget inspirerende og den løsningsorienterede tilgang var særligt nyttig for os. Jeg er overbevist om at andre afdelinger vil have stor glæde af at høre om stressnavigation. Hermed varmt anbefalet. Det er det bedste foredrag om stress og trivsel jeg har hørt.”

– Klaus Madsen, Politikommissær, Organiseret Kriminalitet