Bornholms Politi

“Vi havde besøg af Storm Stensgaard der i tre timer talte om Social Kapital og Stressøkonomisk Tillidskultur. Der var bred enighed om at det var både inspirerende og givtigt. Jeg synes det var særligt godt med den historiske og videnskabelige vinkling, der tilsammen gav et større perspektiv og satte tingene på plads på en anden måde end jeg ellers har hørt. Det blev dog ikke for abstrakt, men var alligevel konkret og nyttigt. Faktisk originalt. Flere er efterfølgende kommet hen til mig og har sagt at det her var rigtig godt og virkelig noget de kunne bruge. Særligt i en vidensorganisation vil jeg klart anbefale dette foredrag med Storm.”
– Politidirektør Peter Møller Nielsen