Storm Stensgaards
fOREDRAG


FOREDRAG

Gode kolleger er guld værd: Social kapital og det tiltrækkende kollegaskab

Et tankeprovokerende, inspirerende og løsningsorienteret foredrag om kultur på arbejdspladsen.

Storm er optaget af spændingsfeltet mellem forstyrrelser, belastninger og fokuseret nærvær – Og de dertilhørende muligheder for at finde balancen og præstere på en sund, dvs. holdbar måde.

Hvordan kan det gode kollegaskab være en guldgrube? I forhold til at støtte hinanden rent fagligt og humørmæssigt? Hvilket kollegaskab er attraktivt for både ledelse, fællesskabet og den enkelte? I forhold til arbejdsglæde, engagement, præstation, effektivitet, samarbejdsevne og i forhold til at tiltrække og holde på de dygtigste medarbejdere, og ledere.

Hvordan tager man højde for faldgruberne og begrænser de forstyrrelser og belastninger, som kolleger kan komme til at udsætte hinanden for? Hvilken fortælling omkring kollegaskabet kan styrkes til gavn for både trivsel og præstationsevne?

De fleste arbejdspladser er gennem mange år præget af forandringer og uvished, fusioner og besparelser mm. Forstyrrelser der helt naturligt giver forhøjede stressniveauer og dertilhørende svækket præstationsevne samt asocial adfærd og psykologisk utryghed. Logisk følger fald i social kapital, trivsel og samarbejde. Men der kan også opstå en konstruktiv tilbøjelighed til at stå sammen og støtte hinanden.

Med forandringer, forstyrrelser og, alligevel, øgede krav om mening, trivsel og en god work-life balance har ledelserne og arbejdspladserne brug for en trumf, for at kunne balancere krydspresset. Trumfen kan være kollegaskabet, som kan blive gyldent med den rette omsorg og bevidsthed. Hvad udad tabes, kan indad vindes.

I en verden af usikkerhed foreslår Storm at udforske, investere og fremtidssikre i noget, der med sikkerhed er til gavn og glæde for både ledelse, medarbejdere og hele arbejdspladsen. En sund arbejdskultur af samarbejdende individer. I mere end én forstand er gode kolleger guld værd.

Protektor: Lederen som beskytter

Foredraget udforsker mulighederne for at optimere og fremtidssikre arbejdskulturen ved at se nærmere på Lederens rolle og karakter. De fleste arbejdspladser er udfordret på deres robusthed af tidens voldsomme forandringer og krav.  De hurtigste, bedste og vigtigste styrkelser kan opnås ved at investere opmærksomhed og kræfter i ledelseskulturen. Nærmere bestemt ledernes evne til at beskytte de bærende kræfter, nemlig medarbejdernes evne til fokuseret nærvær og opmærksomhed på kerneydelsen.

Hvad skal arbejdsstyrken da beskyttes mod? Den voksende mængde både inde- og udefra kommende forstyrrelser og overbelastninger, som svækker for os så vigtige størrelser som bl.a. engagement og mental sundhed.

Lederen skal beskytte den bæredygtige præstationsevne til at udføre arbejdsopgaverne med koncentration, effektivitet og over lang tid. Dette indebærer en helhedstænkning, og at lederen også beskytter sig selv.

Foredrag er blevet udviklet via dybdearbejdet med den nye bogudgivelse af samme navn, og på baggrund af, at han som foredragsholder og underviser de sidste 6 år – indenfor emner som mental sundhed, social kapital, stress og brok – har talt med ledere og medarbejdere på omkring 900 arbejdspladser, og har lyttet til deres vilkår og udfordringer samt deres ønsker og drømme.

Foredraget egner sig til ambitiøse og krævende arbejdspladser og til ledere, der vil undersøge noget nyt og anderledes, og som er friske på at lade sig inspirere og tankeprovokere af en rutineret forfatter-foredragsholders der kombinerer solid stressvidenskab, erfaringer med arbejdsmiljø og formidlingsekspertise med ledelsesfilosofisk nytænkning.

Det vil nok særligt appellere til ledere på, der vil være på forkant med udviklingen, og i tråd med tidsåndens hårde krav og store muligheder.

KUNSTEN AT BROKKE SIG

Et sjovt og tankevækkende foredrag, der stiller skarpt på en af danskernes yndlings beskæftigelser, nemlig brok. Vi brokker os meget, og det fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive endnu bedre til det? Kan vi brokke os mindre eller på en bedre måde? Kan vi med fordel anskue brok som en kunstform og/eller gå videnskabeligt til værks?

Med en humoristisk tilgang tager Storm afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

Foredraget udformes som en underholdende skattejagt, hvor vi kommer langt omkring bl.a. smil, spejlneuroner, social kapital og kønsforskelle. En anderledes, men brugbar tilgang til den sunde arbejdskultur.

Foredraget er velegnet som: et humoristisk indslag med viden, ahaoplevelser, der kan løsne op for et vanskeligt emne, en underholdende måde at få folk til at grine ad sig selv på en konstruktiv måde, noget samlende alle kan relatere til uanset baggrund og funktion i organisationen, et anderledes indslag på en ellers faglig tung dag, noget der kan ramme meget bredt sammensatte medarbejdergrupper, et opsigtsvækkende bidrag til et kundearrangement, et sjovt indspark til en generalforsamling eller årsmøde, en kickstarter til større konferencer eller som faglig underholdning til sociale arrangementer.

"Presset på dansk politi er stort i denne tid og jeg forventer også, at presset vil være der i en[...]
Nordsjællands Politi
"Storms foredrag om Stressøkonomi er det bedste foredrag om stress jeg har hørt. Han fik det virkelig ud over scenen[...]
Aarhus VVS- & Blikkenslagerlaug

Foredrag der rykker – Foredrag der forvandler

Storm Stensgaard har fra efterår 2016 til 2018 holdt omkring 300 foredrag og holder nu mellem 15-25 foredrag om måneden for store og små virksomheder, offentlige og private. Det betyder, at han har en vis erfaring med, hvad der virker, og hvad der foregår i den danske arbejdskultur. Det betyder også, at det er Storms fuldtidsarbejde, foredraget er hans håndværk, og det er afgørende for hans faglige stolthed at top-præstere hver eneste gang. Foredrag er hans fag, kunst og videnskab.

Storm er dybt engageret i at gavne den bæredygtige arbejdskultur og den sunde work-life-balance, og han mener faktisk, at han har fat i den lange ende: Noget, der kan revolutionere det moderne arbejdsmiljø til det bedre. Effektivitet og trivsel er ikke modsætninger i et
videnssamfund. Tværtimod.

Foredragene er intense og medrivende og egner sig til at give tilhørerne en særligt
inspirerende, motiverende og nyttig oplevelse. De er både egnet til at åbne og lukke for
flerdages arrangementer, men kan også få (selv de skeptiske) tilhørere MED, selvom det er tidligt eller sent. Den væsentligste respons, Storm får, er, at nu kan folk tale konstruktivt sammen om vanskelige emner, fordi foredraget har givet en fælles referenceramme.

STYR PÅ STRESSØKONOMIEN

Foredraget belyser sammenhængen mellem den sunde, langvarige præstationsevne og den usunde stressoverbelastning og giver en række erfaringsbaserede metoder og løsningsforslag til at få styr på den personlige og organisatoriske stressøkonomi.

Med levende humor og praktiske eksempler gives der solide bud på, hvordan vi kan begrænse de forstyrrende udgifter og få overskud på stressbalancen.

Hvad er de overordnede stressvidenskabelige regler for et sundt arbejdsmiljø, og hvad kan lederne og den enkelte gøre for at håndtere udfordringer og belastninger klogest? Hvor er de hurtige gevinster, og hvordan foretager vi de nødvendige, langsigtede investeringer? Hvordan får vi prioriteret omsorgen for det mentale helbred som en del af en sund livsstil? Hvordan kan vi ændre fortællingen, så det for alvor bliver attraktivt, spændende og indbringende at beskæftige sig med forudsætningerne for den sunde præstationsevne og trivsel?

Vi ser nærmere på, hvorfor og hvordan en sund stressøkonomi er en investering for livet.

"Det var en fornøjelse at have besøg af “stress-ekspert” Storm Stengaard. Deltagerne fandt det yderst interessant at høre de stærke[...]
Fast Entertainment
"To whom it may concern, At a leadership webinar at Ørsted, Storm Stensgaard gave a very useful speak on stress. [...]
Offshore

Den robuste medarbejder: Løsninger under pres

Robusthed på arbejdspladsen: Løsninger under pres: Hvordan overlever og trives den enkelte, mens vi venter på den organisatoriske stressoptimering af arbejdsmiljøet?

Foredraget forholder sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Hvad kan vi rent faktisk gøre ved mistrivsel og det sygefravær, som har så store menneskelige og økonomiske omkostninger? Hvordan sikrer vi bedst mulig arbejdsglæde og langtidsholdbar præstationsevne?

Hvordan kan vi gøre den enkelte medarbejder/mellemleder mere modstandsdygtig? – vel at mærke uden at overbebyrde med eneansvar for egen trivsel og uden at fritage ledelsen og organisationen for ansvar. Hvad er de neurologiske spilleregler for robusthed såvel organisatorisk, som ledelsesmæssigt og individuelt?

Foredraget har fokus på virkelige eksempler og metoder som både er stressvidenskabeligt solide, effektive og forsvarlige. Deltageren får en afgørende, overordnet forståelse samt en række konkrete redskaber som erfaringsmæssigt virker; og som både kan bruges med det samme og til at opbygge fremtidens bæredygtige arbejdsmiljø.

"Storm Stensgaard holdt et skønt foredrag om Stressøkonomi på Comwell Rebild for en begejstret sal. Det var dejligt med hans[...]
Aalborg Universitet
"Tusind tak for et super inspirerende foredrag om ’Social kapital og stressøkonomisk tillidskultur’. Der er ingen tvivl om, at det[...]
Rudersdal Kommune

Social kapital og stressøkonomisk tillidskultur

Hvordan styrker vi den organisatoriske sammenhængskraft og tillidskultur på den lange bane?

Forudsætningen for store resultater er samarbejde, og samarbejde kræver social kapital. Kernen i social kapital er tillid, men hvad skaber tillid?

Foredraget belyser betingelserne for at tillid kan opstå og vokse. Hvordan kan vi have tillid til os selv og hinanden, til ledelsen og organisationen?

Med fodfæste i neurologi og stressvidenskab ser vi på, hvordan den enkelte, ledelsen og organisationen kan skabe de optimale rammer for tillid mellem mennesker. Det handler blandt andet om, hvordan vi begrænser ødelæggende forstyrrelser, hvordan vi skaber tydelighed og overskuelighed, og hvordan vi finder den hårfine balance mellem ansvar og indflydelse. Men det handler også om det smidige tankesæt og det ligevægtige sind som bedst egner sig til at vække og vise tillid. Perspektiveret af oldtidens tillidskulturer berøres de idealer og egenskaber som traditionelt skaber tillid. Vi ser på, hvordan gamle størrelser som frihed, sandhed og retfærdighed er højrelevante for moderne organisationers arbejdsmiljø. Det handler om den mellemmenneskelige kilde til arbejdsglæde, men også om hvordan det konkurrencedygtige værdifællesskab opbygges med samhørighedsfølelse og sammenhængskraft.

Storms særlige uddannelsesmæssige baggrund giver foredraget en spændende blanding af konkrete stressvidenskabelige metoder og inspirerende kulturhistorisk viden.

Er der en brugbar sammenhæng mellem gamle dages æresbegreber og vor tids stressoptimale arbejdsmiljø? Dette foredrag giver dig et underholdende og nyttigt udgangspunkt for at øge den sociale kapital i din organisation.

"Tak for et godt og inspirerende oplæg om stressnavigation. Det har givet mig nogle brugbare redskaber både i forhold til[...]
Solrød Kommune
”Det rykker! Vi havde inviteret Storm Stensgaard som ’hovedmenu’ til vores temadag om arbejdsglæde i Nordea Viborg; og hans foredrag[...]
Nordea Viborg

Den Sunde præstation

Foredraget omhandler de mest optimale betingelser for en sund præstation. Hvordan kan vi yde vores bedste og samtidig bevare et engageret arbejdsflow dag efter dag i flere år? Storm tager udgangspunkt i neurologi, stressvidenskab og sin professionelle rådgivningserfaring.

Hvordan balancerer vi på det tveæggede sværd af sund stimulans og giftig overbelastning? Hvordan sparer vi på kræfterne, hvordan regulerer og restituerer vi klogt, og hvordan holder vi nervesystemet sundt og stærkt, så vi kan skabe de resultater, der er brug for?

Der vil foredraget igennem være fokus på konkrete eksempler og virksomme metoder, som både kan anvendes med det samme og på den lange bane. Det handler om nærvær, fordybelse, arbejdsro, begejstring og mening. Alvorlig vidensformidling leveret med humor, fortællinger og optimisme.

"Det var rigtigt spændende. Storm kom med virkeligt gode punkter og fik rusket op i folk, og så var det[...]
PGA – Professional Golfer’s Association
"Jeg synes dit foredrag var meget lærerigt og brugbart. Ikke mindst for forståelsen af de mekanismer der trigges i løbet[...]
Advokatgruppen