Storm Stensgaards
webinarer


​webinarer

Mental sundhed i en coronatid

Hvordan holder vi håbet og humøret højt, mens vil holder stressniveauerne nede? Hvordan kommer vi sundt igennem krisen?

Coronakrisen har budt på et væld af nye belastningsformer, heriblandt ikke mindst uvished, utryghed, nye arbejdsformer, mangel på social kontakt og den kilde til arbejdsglæde og anerkendelse som levende omgang med ledere og kolleger giver.

Dette webinar tager udgangspunkt i Storms populære foredrag om Sund Præstation og Styr på Stressøkonomien, og tilpasses den aktuelle Coronasituation.

Det egner sig til at støtte medarbejdere og arbejdsfællesskaber som mærker coronatrætheden og trykket fra de nye belastninger. Og som har brug for et frisk pust udefra, og noget der egner sig til selv at arbejde videre med.

Der vil være en basal og meget praktisk anvendelig indføring i hvad der egentligt foregår rent stressmæssigt, med særligt sigte på et sundt nervesystem og brugbare redskaber til hvad man kan gøre som enkeltperson, leder og kolleger.

Desuden vil webinaret være motiverende i forhold til at tage aktivt højde for udfordringerne, med overbevisende billeder på hvorfor det både er vigtigt og kan betale sig at sætte ind lige netop nu, i forhold til arbejdsmiljø og trivsel. Men navnlig motiverende fordi det er muligt og der er en lang række effektive forholdsregler, som både vil virke her og nu. Og som vil være fremtidssikrende, når der skal genopbygges efter krisen.

Webinaret har en faglig tyngde, men er lettilgængeligt og humoristisk, og det rykker.

Nøgleord er, udover mental sundhed: Social kapital, psykologisk tryghed, tillid, arbejdsglæde, fordybelse, nærvær, sammenhængskraft. Tilgangen er helheds- og løsningsorienteret. Vinklen original og nytænkende.

Virkemidler og grundbestanddele er gennemprøvede, og Storm har en omfattende foredragserfaring som en af de mest benyttede hos Athenas, med næsten 700 foredrag de sidste godt 4 år. Han har skrevet 3 relevante bøger alle med fokus på mental sundhed og håndtering og trivsel.

Varighed: 90 minutter er godt, for det giver mulighed for spørgsmål og inddragelse. 1 time kan også give mening, som friskt indspark, mens 2 timer vil være oplagt for den engagerede tilhørerskare.

Præcis dette webinar er bl.a. blevet afholdt 1.2.21, og nedenfor er et udvalg af medarbejdernes feedback på chatten.

 • Meget inspirerende oplæg. Så vigtigt!
 • Super givende og inspirerende oplæg! Tak.
 • Super fint oplæg - tak!
 •  Tak for et meget spændende oplæg! Mange 'Aha' oplevelser undervejs, så fedt!
 •  Tusind tak for et virkelig godt oplæg! Mange vigtige pointer. Det var meget lærerigt.
 • Tak for et fedt og vigtigt oplæg!! Det var brugbart!
 • Tak for dine gode analogier - dejligt konkret og nemt at tage til sig. Og din gode energi og humor
 • Super Storm - TAK!   dejlig praktisk og  ikke-djøfsk
 •  VIRKELIG godt oplæg! 1000 tak
 •  Tak for et rigtigt godt foredrag og fede konkrete værktøjer. God dag.

coronabrok

Hvordan håndterer vi frustrationer, bøvl og urimelige belastninger, på en god måde?

Et humoristisk webinar med udspring i Storms populære foredrag: Kunsten at brokke sig. Det er særligt tilpasset Coronakrisen, hvor vi jo har gode grunde til at brokke os og lade frustrationer løbe løbsk. Et friskt indspark som giver smil på læben, stof til eftertanke og et fælles sprog til at tale om noget der er svært.

Vi kommer omkring en række spændende spørgsmål, heriblandt:

 • Hvad er brok egentligt for et fænomen?
 • Hvordan får vi det bedste ud af en træls situation?
 • Hvordan finder vi sejre i nederlagene?
 • Hvordan kan vi få vores egen brok og frustrationer ud og på afstand?
 • Hvordan kan vi med fordel grine ad os selv og hinanden?
 • Hvor mange typer af brok findes der egentlig? Hvor kommer de fra og hvor skal de hen?
 • Hvordan kan vi gå på skattejagt i vores frustrationer og blive klogere på os selv og hinanden?
 • Hvordan kan brokbevidsthed være et hemmeligt våben mod stressoverbelastninger?
 • Hvordan kan brokforebyggelse hænge fint sammen med social kapital og arbejdsglæde?
 • Hvordan kan brokbevidsthed gøre os mere rummelige, respektfulde og samarbejdsdygtige.
 • Hvordan kan vi komme af med vores afreaktionsbrok på en god måde?
 • Hvordan kan vi skelne mellem brok og kritik, og højne kommunikationen og vidensdelingen?
 • Hvordan kan vi spare os selv for det ufattelige spild af tid og energi som brok kan koste?
 • Hvordan kan en ny brokforståelse give os et fælles sprog til gavn for arbejdsmiljø og
  samarbejdsglæden?

Ingen går ram forbi, men som tilhørerne genkender sig selv og hinanden i de forskellige broktyper, får
vi løsnet op med et smil, og opnår et fælles sprog så det bliver muligt at tale om brok, i stedet for at
blive fanget i det.

Storms arbejde med fænomenet brok har rødder i hans virke som stressbehandler og viden om sprog
og social kapital, men også i mødet med mange hundrede arbejdspladser som han har talt brok, stress,
arbejdsmiljø med de seneste år. Og det har resulteret i flere bøger, navnlig bogen ’ Brok: Om at
håndtere dårlige ting på en god måde.’

Men emnet er som skabt til webinar i en Coronatid, så hvis I ønsker et opmuntrende indslag som samtidig er tankevækkende og nyttigt, og som alle deltagere med stor sikkerhed kan relatere til, så er Coronabrok et solidt bud.