Lærerforening

Vi har haft ”besøg” af Storm på skærmen til et webinar om Brok. Det var egentlig bare meningen, at det skulle være et festligt og opmuntrende indslag i en Coronatid, og det var det sandelig også. Emnet havde imidlertid også en almengyldig klangbund, og det er efterfølgende kommet til at fylde, på en god måde, som en fælles referenceramme.

Storm har en malerisk og kreativ måde at tale om brok på, samtidig med at leveringen via teams var over forventning. Det er et af de oplæg, jeg har fået mest og bedst feedback på efterfølgende. Webinaret kan klart anbefales som en samtalestarter om brok, og hvad det har af uhensigtsmæssigheder, hvis brok fylder for meget i dagligdagen.”

Bettina R. Thøgersen, Stabschef i Danmark Lærerforening.