Solrød Kommune

“Tak for et godt og inspirerende oplæg om stressnavigation.
Det har givet mig nogle brugbare redskaber både i forhold til have fokus på min egen stressøkonomi,
men i høj grad også en viden som gør det nemmere at coache medarbejderne ud fra det stresskompas du konkretiserede.”

– Jens Åkerlund Kjærbye, afdelingsleder