Holbæk Lærerkreds/Holbæk kommune

“Deltagerne synes det var rigtig godt og inspirerende, og især var de glade for de værktøjer de fik til at passe på sig selv. De har efterfølgende talt en del om de konstruktive ting man kan gøre. Særligt kompasset og muligheden for at bevæge sig klogt gennem farverne. Hvis kommunerne brugte de metoder og redskaber, så ville de få pressede medarbejdere på benene, og også gavne de andre. Det var et nyttigt foredrag, det kan jeg varmt anbefale.”

– Jens Rohrberg, Fællestillidsrepræsentant og Kredsformand for Holbæk Lærerkreds