Syddansk Universitet

“Din tilgang til at aftabuisere stress var særdeles gavnlig. En strategi omkring stress, hvor det handler om at gøre oplevelser med stress til noget, man snakker om og deler, gør det muligt at få øje på problemerne i tide. Dette fik du sat fokus på, på en god måde, som let kan føres videre ud i organisationen.
Endvidere var den opmærksomhed som du havde på vedvarende ubalancer mellem krav og indflydelse/ressourcer væsentlig og brugbar i det videre arbejde med en stressstrategi.
Alt i alt en god måde at tilgå stress som tema.
Med dit oplæg fik du sat en god stemning og et godt gruppearbejde i gang, hvilket var meget værdifuldt.”

– Det Samfundsvidenskabelige Fakultet